Меню

Регистрация

За екипа

Начало

Логопеди

Психолози

Други специалисти

Свободни часове

Видове срещи

Търся специалист

Индивидуални програми

Ценоразпис

Виртуален кабинет

Денят на Дунав
Международен конкурс

 

Вход

Потребителско име:

Парола:


Регистрация

Ако нямате потребителско име можете да си направите като натиснете тук.

Области на работа


Тук можете да намерите информация за същността на посочените от логопедите, психолозите области и обхващаните симптоми.Примерни часове за консултации и терапия


Посоченият брой часове е препоръчителен, за да се постигне минимален ефект от използване на посочените ви упражнения и методи.МКБ 10


Междунарона класификация на болестите, СЗО, ревизия 10.

Въведение
Приложение
Принос
Глава 1 - 9
Глава 10 - 19
Глава 20 - 29
Глава 30 - 39
Глава 40 - 99
Глава 50 - 99
Глава 60 - 99
Глава 70 - 99
Глава 80 - 99
Глава 90 - 99Кога да се притесним и кога да потърсим консултация с логопед?


Моля, прочетете внимателно онтогенезата на речевото и езиковото развитие и развитие на уменията за хранене

Следвайки нормалното развитие на говора и езика (виж онтогенеза на речевото и езиковото развитие), възрастовите кризи са периодите, в които при непостигане на определени говорни и езикови умения е желателно да се потърси консултация със специалист:

 • По отношение на гласа на детето


  • Ако до 3 месец бебето плаче „вяло”, без сила и изразеност започнете да следите дали тази проява не е съчетана със затруднения при храненето (виж затруднения при храненето)

  • Ако до 12 месец детето не „пищи”, за да се радва на гласа си, не имитира интонация, „говори си’ не променяйки интонацията и силата на гласа, не реагира добре на силни шумове, плаче дрезгаво и придиханно, потърсете консултация с УНГ и след това с фонопед (фонопедът е логопед, който се занимава с гласовите нарушения)

  • Ако след 12 месец детето говори с променлива, непостоянна интонация, скандирано или накъсано, в съчетание със затруднения при храненето, с явни прекъсвания в говорното дишане (при изговор), с нарушен контрол на саливация ( преглъщане не слюнката), трудности при координирането на говорното дишане, контрол на саливацията и озвучаването – потърсете консултация с логопед

 • По отношение на говора на детето ( Заб. Моля имайте предвид последователния ход на развитие на речта и при забелязване на проблеми с конкретен възрастов период, обърнете внимание и евентуалните пропуски в предишните периоди)


  • Във възрастта от 1 до 12 месеца, моля прочетете внимателно етапите на развитие на хранене (виж развитие на уменията за хранене) и етапите на поява на отделните звукове и техните комбинации (виж онтогенеза на речевото и езиковото развитие) и ако установите закъснение над 3 месеца, потърсете консултация с логопед

  • Ако детето има деформации на устните или небцето, потърсете консултация с логопед, независимо от възрастта на детето и от това дали е имало или предстои медицинска интервенция

  • Ако във възрастта от 1г. до 2 г. не се появят ритмични вериги от срички и по-късно бебешките думи, не започне детето да прави изречение от две думи, ако детето използва собствена жестова система, за да комуникира с вас, не имитира интонация и думи, потърсете консултация с логопед

  • Ако във възрастта от 2г. до 3 г детето пропуска срички, не повтаря последната чута дума, не имитира интонация, не повтаря новите думи, използва собствена жестова система, слива думи, запазва се „бебешкия” изговор, липсват звукове КГХ, ПБМ, ТД, пропускат се гласните, поставя се езика между зъбите при изговор на ТДН, не се плези, пие трудно от чаша, потърсете консултация с логопед

  • Ако във възрастта от 3 г. до 4 г детето не комбинира повече от 4 думи в изречението, пропуска думи от изречението, не повтаря по инструкции или спонтанно, липсват или се изговарят трудно разбираемо звукове СЗЦ, ВФ, ШЖЧ, не имитира ритмови и мелодични форми, потърсете консултация с логопед

  • Ако във възрастта над 4 г ако липсват или се изговарят трудно разбираемо звукове РЛ, ако се съмнявате за заекване или каквито и да са според вас трудности при изговора или образуването на изречения, потърсете консултация с логопед

  • Ако детето носи шина, брекети или има други oртодонтски корекции, потърсете консултация с логопед

 • По отношение на езика на детето ( Заб. Моля имайте предвид последователния ход на развитие на речта и при забелязване на проблеми с конкретен възрастов период, обърнете внимание и евентуалните пропуски в предишните периоди).


 • Ако детето се развива в двуезична или повече езична среда, потърсете консултация с логопед, независимо от възрастта на детето


 • Информация за необходимите ви помощни средства и начинът на закупуване можете да намерите тук
  Моля погледнете препоръчителният брой консулатции и примерните курсове за терапия тук

  Не поддържайте тезата „и баба ми е проговорила на 4 години” или „ ние всички в къщи говорим така”, или „това му е чарът” – това само ще затрудни ефективната намеса на логопеда и ще доведе до големи затруднения в училищна възраст !!!  Дисфагия


  Това е нарушение на гълтането, причинено от различни фактори, които могат да бъдат:

 • неврологични – спастика или хипотоничност на мускулите, контролиращи органите на устната кухина и носоглътката.
 • aнатомични – различни аномалии и деформации на органите на устната кухина и носоглътката
 • оперативни и следоперативни интервенции и състояния
 • Нарушението се диагностицира от специалист отоларинголог(УНГ).
  При дисфагията се нарушава механизма на преглъщане или има невъзможност за такова, което води да давене, задавяне, невъзможност за приемане на храна и течности с обичайните средства за хранене. Нарушена е и координацията на дишането при хранене, което пряко води до опасност от аспириране на храна или течност. Проблемите се проявяват не само при хранене, но и при преглъщане на слюнката.
  При липса на неврологични или анатомични индикации, застрашени са и деца, които са интубирани и/или са захранени със сонда в кувьоз или при оперативна намеса. При тях се препоръчва профилактична хранителна терапия.  Нарушения на храненето


  Под нарушенията на храненето се разбира:

 • нарушения на гълтането – поради спастика или хипотоничност на мускулите, контролиращи органите на устната кухина и носоглътката, различни аномалии и деформации на органите на устната кухина и носоглътката – (цепки на устните и твърдото небце, абнормно скъсени френулуми на горната устна и на езика (къса подезична връзка или юздичката под горната устна), абнормно уголемен език, силно позициониран назад и слабоподвижен език, цепки или деформации на мекото небце, разрастване на трета сливица или патологични изменения в сливиците, след оперативни намеси в устната кухина, след интубация или захранване със сонда в кувьоз или при оперативна намеса, при повишен рефлекс за повръщане, езофарингеален рефлукс, свръхчувствителност на лигавицата на устната кухина и на езика и при наличието на „географски език“, при хирургични пластики и интервинции, предполагащи продължително лечение.
 • нарушения на дъвкането – в голямата си част са свързани или са следствие от нарушенията на гълтането, но могат да са породени и от абнормно развитие на сукането, смученето и пиенето от чаша (които също може да са нарушени и да са съпътстващи), инфантилно гълтане, неправилно и продължително използване на биберон и залъгалка или ползване на неанатомични такива, честа и непоследователна смяна на методите и средствата за хранене, продължително хранене с пасирани храни и инфантилизиране на храненето
 • при продължителни вредни навици – смукане на пръст или играчка с последващо деформиране на твърдото небце или челюстите.
 • Горепосочените анатомични и неврологични нарушения се диагностицират от отоларинголог(УНГ), детски стоматолог и педиатър-неонатолог.  Предречева рехабилитация


  Препоръчва се и се прилага при деца с нарушения в сученето, гълтането, дъвкането и при деца с трайно усвоени вредни навици (пряко влияещи на храненето), при деца с вербална диспраксия, дизартрия, при деца с неврологични заболявания, при деца с метаболитни или генетични заболявания с неврологична симптоматика. Предречевата рехабилитация се използва в периодът от 1 до 3 години при индикации за смущения в храненето, като стимулация при терапията на говорното развитие и представлява система от терапевтични подходи, насочени към подобряване на движението на различни групи мускули, участващи във функционирането на речедвигателния апарат.
  Включва хранителна терапия, топлинни апликации и криотерапия на лицеви зони, вибрационни стимулации и стимулации на лицеви зони по Войта (последното не се предлага от специалистите в кабинета). С цел подобряване на активния и пасивния говор се включват различни терапевтични подходи, насочени към подобряване на комуникацията между майката и детето.  Хранителна терапия


 • Част от „Предречевата рехабилитация”. Препоръчва се при деца, които или имат неправилен модел на гълтане и дъвкане, водещи до нарушение в произношението на един или група звукове, или имат други анатомични или неврологични проблеми, водещи до нарушение на процеса на хранене. (виж нарушения на храненето)
 • Целта на терапията е да се обучат майката и детето, как да се хранят, а не с какво да се хранят, като по този начин се въздейства пряко върху двигателните умения на речедвигателния апарат и косвено върху движението на езика и позиционирането му при изговора на отделните звукове. (виж развитие на уменията за хранене в норма)
 • Хранителната терапия не замества терапията при нарушени звукопроизношение, а само я подпомага.
 • Терапията е насочена към подобряване на възможностите на детето за приемане на течни, полутвърди и твърди храни, развиване и усъвършенстване на дъвкателните способности. Използват се методики и упражнения за стимулиране на преглъщането, дъвкането, движението на езика, движението на долната челюст, ползват се стимулации с електрически четки за зъби и ортодонтски душ.


 • Дислалия


 • Дислалията е нарушение на произносителната страна на речта, при което неправилно се произнасят, заменят се и/или липсват отделни звукове или групи от звукове.


 • Дизартрия


  Дизартрията е нарушение, което е обусловено от огнищни увреди на централната или периферна нервна система. Нарушена е инервацията на артикулаторните органи, а оттам и координацията на говорния процес (дишане, фонация и артикулация). При деца най-често е симптом от сложната клинична картина на заболяването детска церебрална парализа. Получава се в резултат на остри поражения на ЦНС преди, по време или непосредствено след раждането. Има неврологичен характер и симптоматика, която включва паретични, тоносови, координационни или сетивни нарушения. Може да се срещне в комбинация с други заболявания като епилепсия и др. В зависимост от продължителността и тежестта на заболяването може да даде и отражение в развитието на езиковата система при детето.  Дислексия


  Дислексията е нарушение на уменията за четене и организирането и употребата на графичните символи като информационни носители

 • Появява се в резултат на затруднено изграждане на фонемен(речев) гнозис, зрително-пространствени нарушения, погледна атаксия, нарушения на психичното и интелектуалното развитие, парализи, нарушения на зрителния анализатор и др.


 • Дисграфия


  Дисграфията е нарушение на уменията за писане и използване на графични знаци

 • Появява се в резултат на нарушение на фонематичния слух (фонемен гнозис), нарушения на фината и грубата моторика, нарушения в звукопроизношението, парализи, леворъчие, праксисни нарушения, гнозисни нарушения, нарушения на психичното и интелектуалното развитие.
 • Правописните грешки поради неовладяване на правописните правила, без допълнителна симптоматика, не са симптом на дисграфия


 • Афазия


  Придобитата в детска възраст е в резултат на черепно-мозъчна травма или вирусно заболяване. Наблюдава се разпад на развитата езикова система по всички нейни параметри - фонология, морфология, сематника, синтаксис и прагматика. Засегната може да бъде и писмената форма на езиковата система. Съпътстващи са поведенческите отклонения.  Дисфазия на развитието


  Общ термин за обозначаване на генерализирани развитийни нарушения. Включва деца с нарушения в комуникацията и в развитието на психичните процеси, когнитивни дефицити, поведенчески нарушения, генетични синдроми, съчетани увреждания - невключени в други синдромо-комплекси. Нарушение, което се характеризира с нарушения в развитието на психичните процеси, късно начало на речта и атипично за възрастта развитие на езиковата система. Съпътства се от дефицити в развитието на сензорната система (видове агнозии), дефицити в зрителното, зрително-пространственото, слуховото и тактилно възприятие, внимание и памет, както и от двигателни дефицити, отразяващи се най-вече на развитието на общата и финната моторика (видовете праксис). Не се наблюдават нарушения в дишането и фонацията. Децата със съхранен слух, нормален артикулационен апарат и първично съхранен интелект.  Сензорно-интегративна дисфункция


  Сензорната интеграция е процесът на превръщането на усещането във възприятие. Сензорно-интегративната дисфункция е нарушение на приемането и обработката на информацията, постъпваща от външни стимули и от собствените рецептори, както и интегрирането й в осмислена форма. Терапията на сензорно-интегративните дисфункции представлява стимулиране на сетивата и предизвикване на адаптивен отговор. В терапията се включват стимулации на тактилни, вестибуларни и проприоцептивни рецептори като се цели подобряване на функционирането на нервната система.  Хиперкинетичен синдром


  Хиперактивност и дефицит на вниманието е нарушение на поведението в детска възраст, при което изразеното двигателно безпокойство води до нарушение в концентрацията на вниманието и предизвиква значителни затруднения при изпълнение на структурирани задачи. Представлява комплекс от симптоми, от които водещи са дефицит на вниманието, хиперактивност и импулсивност. Симптомите се появяват в ранно детство, но могат да продължат и до зряла възраст, където се демонстрира като вербална импулсивност и неовладяемост. Причините за нарушението все още са дискусионни и нееднородни. Терапевтичното въздействие при тези нарушения е мултидисциплинарно и обхваща медицински и парамедицински специалисти от различни области. Терапията в основните си рамки цели намаляване на свръхактивността и импулсивността, използване на уеднаквени стратегии и подход от всички сдпециалисти и близки на детето, подобряване на концентрацията на вниманието, подобряване собствената система на учене, подобряване на академичните умения, формиране на нови социални умения, коригиране на комуникативните нарушения.  Аутизъм


  Аутизмът представлява первазивно разстройство на развитието на мозъчните функции (определение съгласно диагностичните критерии DSM-IV и ICD-10), което пречи на човешкия индивид да организира и разбира информацията, която получава чрез своите сетива. Това може да го доведе до липса на контактност, т.е. затвореност в самия себе си и драматично да наруши взаимодействието му с обкръжаващия свят. Децата с аутизъм трудно се организират, независимо от нивото на техния интелект и/или възраст, имат проблеми с абстрактното и концептуалното мислене, не могат да използват различини изражения на лицето или други знаци на общуване, Опитът показва, че най-добрата терапия за хората с аутизъм е ранното и специализирано обучение, което прави околната среда по-приемлива за тях и е насочено към специфичните дефицити на всеки отделен човек.  БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ


  Етапи на говорно и езиково развитие


  Етапи на развитие на уменията за хранене


  Предречева рехабилитация


  Как да храним най-правилно децата си


  Нарушения на храненето


  Конвенция за правата на детето


  Сензорно-интегративна дисфункция


  NUK First Choice


  NUK Medic PRO


  Пишете ни


  Училище за родители


  Живот на кръстопът


  Философия на лудостта


  Дай газ!


  Така тече животът


  NUK Media


  shop.speednetbg.net


  logopedia.online.bg


  psihologia.org


  Посещения
  Общо: 178453
  Днес: 20
  Този месец: 427


  Гласувайте за нас в 2х5
  Гласувайте за моя сайт в БГ чарт

  Copyright © www.speednetbg.net