Меню

Регистрация

За екипа

Начало

Логопеди

Психолози

Други специалисти

Свободни часове

Видове срещи

Търся специалист

Индивидуални програми

Ценоразпис

Виртуален кабинет

Денят на Дунав
Международен конкурс

 

Вход

Потребителско име:

Парола:


Регистрация

Ако нямате потребителско име можете да си направите като натиснете тук.

Области на работа


Тук можете да намерите информация за същността на посочените от логопедите, психолозите области и обхващаните симптоми.Примерни часове за консултации и терапия


Посоченият брой часове е препоръчителен, за да се постигне минимален ефект от използване на посочените ви упражнения и методи.МКБ 10


Междунарона класификация на болестите, СЗО, ревизия 10.

Въведение
Приложение
Принос
Глава 1 - 9
Глава 10 - 19
Глава 20 - 29
Глава 30 - 39
Глава 40 - 99
Глава 50 - 99
Глава 60 - 99
Глава 70 - 99
Глава 80 - 99
Глава 90 - 99Онтогенеза на речевото и езиковото развитие
0 месец


Плаче интензивно при неприятни усещанияВ края на 1 месец


Гласни звукове А, И, съгласен Х, по-рядко КВ края на 2 месец


Гърлени звукове КГХ, в комбинация с гласна ЕВ края на 3 месец


„Гукане”, първи вериги от срички, гласна У, отваря уста и я движи, когато човек говори срещу него – т.нар. „първично подражание”В края на 4 месец


Отделя слюнка „като балончета” върху устните, радостно „пищи”, съгласни звукове МБВВ края на 5 месец


Ритмични вериги от еднакви срички, гласна О, вокализира в отговор на човешка реч, опитва се да „бръмчи”В края на 6 месец


Своеобразно „дърдорене” – навързва различни ясни срички, с различна интонацияВ края на 7 месец


Гласна Ъ, тананика си като се приспива самоВ края на 8 месец


Шепти, като си говори само (този период може да се появи и по-късно 10, 12 месец, като това не се смята за отклонение), може да „бръмчи”, подражава на различни шумове, казва двойни срички без значение, търси майка си или баща си след запитванеВ края на 9 месец


Ясно сричково удвояване на еднакви срички, повтрящи се 2, 3 и повече пъти, част от тях със значение, реагира по различен начин на похвала или забранаВ края на 10 месец


Фонетично правилно подражание на познати срички, имитира интoнация, търси познат човек или предмет при назоваване от възрастния, като обръща глава, разбира „ела”, „дай”В края на 11 месец


Първи бебешки думи, казва най-малко две бебешки смислени думи, които обозначават хора или предмети, реагира на забрана, чрез кратковременно прекъсване на дейността, казва целенасочено мама и тати, търси след запитване предмет, с който е играло преди малкоВ края на 12 месец


Еднодумни изречения с интонация, изпълнява прости поръчки от едно действие, казва най-малко три бебешки смислени думи, които обозначават хора или предмети, търси след запитване неговата храна или чашаВ края на 13 месец


Тананика си,като модулира силата и височината на гласа си, познава най-малко една телесна част, разбира командата „отвори”В края на 14 месец


Казва най-малко две двусрични думи, в които има различни гласни и съгласни, посочва най-малко две картинни изображение след команда „Къде е ..?’В края на 15 месец


Назовава предмет, след запитване „Какво е това?”, показва къде му е корема, разбира и изпълнява двойни инструкцииВ края на 16 месец


Използва целенасочено „дай” и „ам”, иска”още”В края на 17 месец


Повтаря спонтанно последната чута дума от изречението, посочва най-малко четири картинни изображение след команда „Къде е ..?’В края на 18 месец


Използва целенасочено „не” и „няма”, звук Ц, познава най-малко три телесни частиВ края на 19 месец


Използва прости изречения от две думи, посочва най-малко осем картинни изображения след команда „Къде е ..?’В края на 20 месец


Назовава най-малко 8 предмета на картинно изображение, имитира животните, разбира „топло” и „студено”В края на 21 месец


Назовава най-малко 2 действия, изобразени на картина, разбира „голямо” и „малко”В края на 22 месец


Използва собственото си име, когато говори за себе си, показва ръката си, като я поглеждаВ края на 23 месец


Образува изречения на детски език от 3 думи, разбира „тежко” и „леко”, назовава елемантарни храни – вода, бисквита...В края на 24 месец


Назовава най-малко 12 предмета на картинно изображение. Звукове СЗ, посочва най-малко две форми на движение, изобразени на картина, отговаря с „да” и „не”, звук ЛВ края на 25 месец


Използва ‘Аз”, разбира най-малко два предлогаВ края на 26 месец


Образува изречения на детски език от 4 думи, отговаря на въпроса „Какво правиш с...?” най-малко за две нещаВ края на 27 месец


Различава малко и много, казва две, за неща, които са повече от едноВ края на 28 месец


Използва форми за притежание „на мене”, „на тебе”, вместо мой, твой; разбира значението на двойни въпросиВ края на 29 месец


Използва множествено число, но неправилно като граматична форма, показва си брадатаВ края на 30 месец


Образува изречения на детски език от 5 думи, звукове ЧШ, съчетава съществително и прилагателно име, използва сегашно времеВ края на 31 месец


Задава въпрос „защо?”В края на 32 месец


Повтаря правилно поне едно изречение от 5 думи, знае дали е момче или момичеВ края на 34 месец


Използва изречени от 6 думи, различава най-малко две дължиниВ края на 36 месец


Назовава свойства и качества на предмети, опитва се да използва правилно минало време, пита „Какво е това?”, контролира силата на гласа си, опитва се да съгласува думите по род и число, използва „ще” и „мога”, познава „ляво” и „дясно”В края на 48 месец


Формулира правилно въпрос, внимава минимум 5 минути, когато му се разказва или чете нищо, изпълнява две несвързани команди, казва цялото си име, отговаря на въпроса „Как”, разказва собствени преживявания, измисля си приказки, изразява намерение за бъдещо действие, , използва правилно единствено и множествено число, разказва последователно два епизода от една случка, звук РВ края на 60 месец


Изпълнява серия от три заповеди, използва сложни изречения и разпознава части от обект, познава връх и основа на предмет, разпознава липсващи части и нелепости на изображение, изключва един от четири предмета по даден признак, повтаря правилно прости ритмиВ края на 72 месец


Назовава адрес и телефон, може да обясни къде живее, разказва смешки, определя местоположение и посока, отговаря на въпроса „защо”, разказва 3 до 5 епизода от една случка, определя начало и край на разказ, може да обясни значението на дума, може да назове „обратното на..”, може да обясни „Какво ще стане ако....?”, използва правилно „вчера”, „днес” и „утре”, пита за значението на непознати думиБЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ


Етапи на говорно и езиково развитие


Етапи на развитие на уменията за хранене


Предречева рехабилитация


Как да храним най-правилно децата си


Нарушения на храненето


Конвенция за правата на детето


Сензорно-интегративна дисфункция


NUK First Choice


NUK Medic PRO


Пишете ни


Училище за родители


Живот на кръстопът


Философия на лудостта


Дай газ!


Така тече животът


NUK Media


shop.speednetbg.net


logopedia.online.bg


psihologia.org


Посещения
Общо: 176874
Днес: 9
Този месец: 497


Гласувайте за нас в 2х5
Гласувайте за моя сайт в БГ чарт

Copyright © www.speednetbg.net