Виртуален кабинет

 

Сензорно-интегративна дисфункция

Нина Йорданова, Светлана Картунова, Олга Георгиева

 

Сензорна интеграция

Сензорeн дефицит

Сензорни канали

СИ дисфункция

СИ терапия

Тактилни стимулации

Орални стимулации

Обучителен комплект

Интегрирано обучение

Полезни връзки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сензорната интеграция е способността на човека да възприема информация през сетивата (допир, движение, мирис, вкус, зрение, слух), да организира и интерпретира тази информация и да съставя смислен и значим отговор.

При по-голямата част от хората, този процес е автоматизиран. При децата със СИД процесът може да бъде нарушен, поради едностранно или многогстранно засягане на работоспособността на сетивните канали.

Сензорната интеграция се осъществява от централната нервна система и има отношение към способността на мозъка да създава комплекс от вазаимоотношения за умения като координация, внимание, емоция, памет, когнитивни умения

Поради разнообразието на създаваните комплекси на взаимоотношения, които са на брой толкова, колкото хора има на планетата Земя, не е възможно да бъде посочен точен списък от симптоми, характеризиращ сензорно интегративната дисфукнция (Линда Стефънс)