Виртуален кабинет

 

Сензорно-интегративна дисфункция

Нина Йорданова, Светлана Картунова, Олга Георгиева

 

Сензорна интеграция

Сензорeн дефицит

Сензорни канали

СИ дисфункция

СИ терапия

Тактилни стимулации

Орални стимулации

Обучителен комплект

Интегрирано обучение

Полезни връзки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаквайте:
  1. Картинни комплекти
  2. Картинни комплекти за действия
  3. Картинни комплекти за предлози
  4. Картинни комплекти за последователни действия
  5. Работни тетрадки за децата и родителите
  6. Приказки в картинки
  7. Игри за социални умения